Johanna Emanuelsson

Dramatikern Johanna Emanuelsson föddes den 23 januari 1986 som trots sin ungdom har varit med och satt upp ett flertal teaterproduktioner. Johanna Emanuelsson har ett flera gånger fått ta emot olika pris och utmärkelser som exempelvis Colombine teaterförlags debutantstipendium, New Baltic Dramas första pris och vinst i Riksteaterns manustävling. Möjligtvis uppmärksammades hon som mest när hon valde att sätta upp Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket. Boken gavs ut år 1993 och Johanna satte upp denna dystopiska produktion tio år senare. Pjäsen är uppbyggd kring citat från boken och följer bokstavstroget bokens repliker. Skälet är att det ska vara Reinfeldts egna ord och tankar som ska komma fram på scenen.

Johanna Emanuelsson och strukturer

Johanna Emanuelsson är utbildad vid Stockholms dramatiska högskola där hon studerade dramatik och dramaturgi mellan åren 2010 och 2013. Redan före hon började sin utbildning vann hon år 2009 Riksteaterns manustävling Ny text för Älvsborgsbron. För samma text vann hon också den internationella tävlingen New Baltic Drama. Manuset till pjäsen vänder sig till personer över 15 år och handlar om ett gäng ungdomar som håller till under Älsborgsbron i Göteborg. Det är på samma gång ett relationsdrama som en berättelse om unga aktivister. Den handlar om psykisk ohälsa som kan bero på att vi lever i en samhällelig struktur som vi inte kan ta oss ur.

I Älvsborgsbron använder Johanna Emanuelsson sig av 70-talets vänsterinspirerande propaganda och det politiska återkommer ofta i hennes manus. Teatergruppen som turnerade med Det sovande folket och kallade sig för detsamma var en socialistisk fri teatergrupp. Boken Det sovande folket gjordes om till en ironisk pjäs som visade på högerpolitikens Sverige år 2013. Det var ett Sverige där inga bidragstagare fanns, istället var de sjuka och utstötta i behov av allmosor från sina medmänniskor. Den organiserade hjälpen och ett statligt stöd fanns inte längre. Trots att pjäsen ursprungligen uppfördes år 2003 och hade nypremiär år 2013 har Reinfeldt inte kommenterat pjäsen en enda gång.

En teaterscen är arbetsplats för Johanna Emanuelsson

Varför ska du se pjäsen?

Inför premiären av Det sovande folket år 2003 sa Johanna Emanuelsson själv i en SVT-intervju att hon inte ville att pjäsen skulle uppfattas som en parodi på boken. När programledaren frågar hur bokens innehåll fortfarande kan vara aktuellt, menar Johanna att den är en betraktelse av det svenska folket och vårt samhälles utveckling. Reinfeldt var dessutom statsminister under två mandatperioder och satt fortfarande vid makten när pjäsen hade nypremiär år 2013. Vilken var då den främsta anledningen till att iscensätta boken? Det var faktiskt för att boken och dess innehåll skulle få uppmärksamhet. Det är en bok som inte går att få tag på. Varken bokhandlare eller bibliotek har boken.

Det svåra för Johanna Emanuelsson med att göra om boken till en teaterpjäs var att den är skriven på ett speciellt sätt. Det sovande folket innehåller en science fiction-del där svenska folket dör det som Reinfeldt kallar för ”välfärdsdöden”. I pjäsen vill Johanna verkligen visa publiken det allvarliga budskapet i boken och föra fram Reinfeldts ideologi. Själv har Johanna rört sig i vänsterkretsar och år 2009 fick hon motta det Kommunistiska Partiets kulturstipendium. Stipendiet syftar till att främja unga kulturarbetare som vågar vara en motkraft till högern, kommersialisering och nyliberalism.

Johanna och Sverige idag

För Johanna Emanuelsson är det viktigt att även skildra det land som vi lever i idag och det gör hon i pjäsen Kongo . En pjäs om Sverige. Det är en nyskriven produktion som sattes upp tidigt på våren år 2016. Kortfattat beskrivet handlar manuset om personer som flydde kriget i Kongo under 1960-talet och idag bor i Sverige. De har flytt till ett land i fred men i tankarna är de fortfarande på plats i det våldsamma hemlandet. Bakom uppsättningen gjorde Johanna Emanuelsson sin research genom att intervjua de som en gång tvingades att fly. Pjäsen bygger på deras historia. Vad som löper som en tråd i alla Johannas manus är just vi människor och vår utsatthet.