Fredrik Reinfeldt

Moderata samlingspartiet. Vem är personen Fredrik Reinfeldt och vad var det som drev honom till politiken från första början? Från sport- och spexintresserad knatte till politiskt engagerad, emellanåt kontroversiell och ständigt ifrågasatt för sin bok ”Det sovande folket” – som det för övrigt gjorts teater på.

Fredrik Reinfeldt – uppväxten

Den 4 augusti 1965 föddes Fredrik Reinfeldt i Österhaninge i Stockholms län. Han är den äldsta sonen i en syskonskara på tre barn, de två andra bröderna heter Magnus och Henrik. Magnus är skådespelare och har bland annat varit med i TV-serien ”Skilda världar” som gick mellan åren 1996 och 2002. Pappan arbetade som konsult för bland annat Shell, vilket gjorde att familjen flyttade till London under några år, för att sedan återvända till Stockholm. Därifrån flyttade familjen Reinfeldt till Bromsten och Täby. I Täby var pappan engagerad kommunalpolitiker för Moderaterna, tills han 2009 avsade sig sina politiska uppdrag. Detta efter att fällts för rattfylleri. Man kan tänka sig att faderns politiska engagemang smittade av sig på sonen. Fredrik Reinfeldt engagerade sig bland annat tidigt i skolans elevråd.

Förutom att vara med i skolans elevråd var Fredrik också intresserad av sport. Han är uttalad Djurgårdsanhängare men spelade under uppväxten basket med Tensta Tigers. Förutom sport var det teater och spex som intresserade honom, vilket gjorde att han deltog i amatörteaterföreställningar och revyer. Fredrik Reinfeldt gjorde efter gymnasiet sin militärtjänst som Lapplandsjägare, där han också invaldes i Värnpliktsriksdagen där han sedan avancerade till vice ordförande för Värnpliktsrådet. Det politiska intresset väcktes således tidigt och verkade hålla i sig genom ungdomen, vilket utmynnade i ett medlemskap i Moderata ungdomsförbundet, MUF, vid 18 års ålder. Under sina studier på Stockholms universitet var Reinfeldt medlem i Borgerliga studenter – Opposition ’68, en grupp han också var ordförande för under en period.

Det sovande folket

Fredrik Reinfeldt studerade alltså vid Stockholms universitet, där han avlade en magisterexamen i ekonomi, varpå han kunde kalla sig civilekonom. År 1983 blev han medlem i Moderata ungdomsförbundet och redan som student vid Stockholms universitet blev han ordförande för Borgerliga Studenter – Opposition ’68, ett kårparti som yrkade för avskaffandet av kårobligatoriet, något som sedan blev verklighet under hans tid som statsminister. Fredrik valdes 1988 in i Täbys kommunfullmäktige, och år 1990 blev han Täbys Moderata ungdomsförbunds ordförande. Vid 26 års ålder, år 1991 valdes han in i Riksdagen. Vid den tumultartade förbundsstämman i Lycksele 1992 valdes Fredrik till ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Han efterträdde den tidigare ordföranden, Ulf Kristersson med siffrorna 58–55.

Åren 1993 till 1995 kantades av stora konflikter med partiledningen. Bland annat gav Fredrik Reinfeldt ut sin kända bok ”Det sovande folket”, som innehåller en rad kontroversiella uttalanden. Boken kritiserar den svenska välfärdsstaten och lägger fram en rad drastiska argument för det liberala samhället. Han hävdar också i boken att ”Svenskar är mentalt handikappade för dom tror att politikerna kan garantera deras välfärd”. År 1999 valdes Fredrik Reinfeldt in i riksdagens förtroenderåd, detta var hans första stora post sedan konflikten på 90-talet. Mellan åren 2001 till 2002 var han riksdagens justitieutskottets ordförande. Moderaterna led stort förlust i valet 2002. Efter det utsågs Fredrik till partiets gruppledare i riksdagen, vice ordförande i finansutskottet och talesman i ekonomiska frågor. Den 25 oktober 2003 blev det till slut dags, då efterträdde han en ifrågasatt Bo Lundgren som ordförande för Moderaterna.

Tiden som Statsminister

Valet 2006 blev en stor framgång för Fredrik Reinfeldt och Moderaterna. Partiet vann, tillsammans med övriga partier i Alliansen, valet och Fredrik Reinfeldt utsågs till Sveriges statsminister. Initialt fick Reinfeldts regering jobba i opinionsmässig motvind, bland annat på grund av ministerkrisen och finanskrisen. Det visade sig dock vid krisens slut 2010 att Sverige klarat av krisen bra mycket bättre än andra industriländer, och regeringen kunde använda det till sin fördel i valkampanjen. Valet år 2010 blev en ny succé för Alliansen och Reinfeldt, Moderaterna fick hela 30,06 procent av rösterna.

Fredrik Reinfeldt

Efter valet 2014 stod det klart att Moderaterna förlorat valet. Fredrik Reinfeldt meddelade redan på valnatten sin avsikt att avgå som partiledare. Med två raka valsegrar är Reinfeldt den icke-socialdemokratiske statsminister med den längsta oavbrutna ämbetstiden näst efter E.G. Boström, som var statsminister på 1890-talet. Reinfeldts avsked till politiken möttes av blandade åsikter, men inom sitt parti var bestörtningen stor då han var mycket omtyckt.